Egzekucje komornicze – wnioski

Wniosek egzekucyjny

 

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest:

- dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego
  zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
- dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego

Wzory wniosków

 

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowano do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (doc)
Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (pdf)
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (doc)
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (pdf)

Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie składników majątkowych, bądź innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (doc)
Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (pdf)