Licytacje komornicze

 

Licytacje ruchomości

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Osieczów nr 13 a, gm. Osiecznica odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

1. Samochód ciężarowy FORD do 3,5 t o nr rej. DBL U659, rok rod. 1999, model pojazdu: FT 150 L 2.5 TD MR’95 3.3t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WF0CXXGBVCXU24371, wskazanie drogomierza: 499120 km, dopuszczalna masa całkowita: 3250kg, pojemność/moc silnika: 2496ccm/74kW, rodzaj zabudowy: skrzyniowa z kabiną podwójną, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, kolor powłoki lakierowej: czerwony 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny w znacznym stopniu wyeksploatowany, kabina kierowcy trzy drzwiowa 6 osobowa.

Suma oszacowania: 2.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.875,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 250,00 zł.  

2. Samochód ciężarowy FORD do 3,5 t o nr rej. DBL GU22, rok rod. 1997, model pojazdu: FT 100 2.5 Diesel MR’95 2.8t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WF0KXXGBVKVU92839, wskazanie drogomierza: 216131 km, dopuszczalna masa całkowita: 2650kg, pojemność/moc silnika: 2496ccm/51kW, rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny w znacznym stopniu wyeksploatowany.

Suma oszacowania: 1.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.425,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 190,00 zł.  

3. Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ do 3,5 t o nr rej. DBL 40XN, rok rod. 1999, model pojazdu: 310 Sprinter Diesel 3.5t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WDB9034632P979017, wskazanie drogomierza: 352689 km, dopuszczalna masa całkowita: 3500kg, pojemność/moc silnika: 2874ccm/75kW, rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy 2+4 osobowy, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, ASR, wspomaganie układu kierowniczego, immobilizer, poduszka powietrzna kierowcy, kolor powłoki lakierowej: niebieski 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny sprawny technicznie będący w ciągłej eksploatacji.

Suma oszacowania: 10.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 7.725,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 1.030,00 zł.  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 075 644 81 53.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

 

Licytacje nieruchomości

Licytacja 1

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003945/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 nieruchomości zabudowanej poniemieckim budynkiem mieszkalno-gospodarczym i stodołą znajdującej się na działce nr 315/2 położonej w miejscowości Milików nr 77, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003945/7. Działka zabudowana nr 315/2 o powierzchni 0,3467 ha przylega do potoku i składa się z następujących użytków: tereny mieszkaniowe B ( pow. 0,2740 ha ), pastwiska trwałe PsIII ( pow. 0,0567 ha ), grunty orne RIVa ( pow. 0,0160 ha ). Działka uzbrojona w wodę i energię elektryczną, brak kanalizacji i gazu sieciowego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-spodarczego wynosi 165 m2, w tym części mieszkalnej 63 m2. Część mieszkalna i gospodarcza kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Stan techniczy budynku gospodarczego ( stodoły ) o powierzchni zabudowy 87,5 m2 został oceniony na dobry. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Roberta Sztylka.

 Suma oszacowania wynosi 48.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.870,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00034006/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 ( nieruchomości lokalowej ) znajdującego się na I piętrze o powierzchni użytkowej 47,30 m2 ( kuchnia, 2 pokoje, łazienka z wc ) położonego w miejscowości Modła nr 89, gm. Gromadka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034006/9 . Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 22/100. Ogrzewanie: piec kaflowy w pokoju i piec kuchenny w kuchni. Nieruchomość stanowi własność Urszuli Pinkowski.

UWAGA: Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej.

Suma oszacowania nieruchomości bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 42.400,00zł .

Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 24.000,00zł .

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

Licytacja 3

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00039800/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza li cytacja

 prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Karola Miarki 21D, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00039800/0 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 254/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 37/6 o powierzchni 0,1498 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1B/00038356/5. Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,07 m2. Mieszkanie narożne, dwustronne, układ funkcjonalny przechodni wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewania elektryczne. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Antoniego i Anny Jaskot.

 Suma oszacowania wynosi 90.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

Licytacja 4

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00036412/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Rakowice 55A, gm. Bolesławiec, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00036412/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1B/00035210/9. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego z XIX wieku składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 55,18 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i komórki gospodarczej o łącznej powierzchni 14,90 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków. Opisany lokal mieszkalny stanowi własność Danuty Gołąbek.

 Suma oszacowania wynosi 69.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

 

Licytacja 5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00005192/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2014r.( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 druga licytacja

 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 164,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 113,20 m2 i garażem o powierzchni 36,00 m2 położonym w miejscowości Bożejowice nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00005192/7. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Kazimierz Zarówny.

 Suma oszacowania wynosi 348.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232.000,00zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

Licytacja 6

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00005206/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku SąduRejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się 

pierwsza licytacja

 nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr 292,325,326 o łącznej powierzchni 0,30 ha, położonej w miejscowości Bożejowice, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00005206/9. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, wyceniane działki oznaczone są symbolem R – tereny użytków rolnych obejmujące grunty orne, łąki i pastwiska, ogrody i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Wprowadza się zakaz wszelkiej zabudowy. Dopuszcza się zadrzewienie i zalesienie, budowę zbiorników i stawów oraz lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Właścicielem nieruchomości jest Kazimierz i Bernarda Zarówny na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

 Suma oszacowania wynosi 5.374,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.030,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 537,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

104378-75940-415_255_1