Licytacje komornicze

 

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

Licytacja 1

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003945/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 nieruchomości zabudowanej poniemieckim budynkiem mieszkalno-gospodarczym i stodołą znajdującej się na działce nr 315/2 położonej w miejscowości Milików nr 77, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003945/7. Działka zabudowana nr 315/2 o powierzchni 0,3467 ha przylega do potoku i składa się z następujących użytków: tereny mieszkaniowe B ( pow. 0,2740 ha ), pastwiska trwałe PsIII ( pow. 0,0567 ha ), grunty orne RIVa ( pow. 0,0160 ha ). Działka uzbrojona w wodę i energię elektryczną, brak kanalizacji i gazu sieciowego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-spodarczego wynosi 165 m2, w tym części mieszkalnej 63 m2. Część mieszkalna i gospodarcza kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Stan techniczy budynku gospodarczego ( stodoły ) o powierzchni zabudowy 87,5 m2 został oceniony na dobry. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Roberta Sztylka.

 Suma oszacowania wynosi 48.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.870,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00034006/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 ( nieruchomości lokalowej ) znajdującego się na I piętrze o powierzchni użytkowej 47,30 m2 ( kuchnia, 2 pokoje, łazienka z wc ) położonego w miejscowości Modła nr 89, gm. Gromadka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034006/9 . Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 22/100. Ogrzewanie: piec kaflowy w pokoju i piec kuchenny w kuchni. Nieruchomość stanowi własność Urszuli Pinkowski.

UWAGA: Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej.

Suma oszacowania nieruchomości bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 42.400,00zł .

Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 24.000,00zł .

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

Licytacja 3

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00039800/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza li cytacja

 prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Karola Miarki 21D, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00039800/0 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 254/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 37/6 o powierzchni 0,1498 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1B/00038356/5. Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,07 m2. Mieszkanie narożne, dwustronne, układ funkcjonalny przechodni wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewania elektryczne. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Antoniego i Anny Jaskot.

 Suma oszacowania wynosi 90.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

 

104378-75940-415_255_1