Licytacje komornicze

 

Licytacje ruchomości

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2014r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Nowa Wieś Kraśnicka nr 46, 59-700 Bolesławiec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

1. Kombajn zbożowy BIZON Super Z056, kompletny, nr identyfikacyjny: 70698, liczba osi: 2, liczba kół 4, długość: 8 950 mm, szerokość bez hedera: 4 630 mm, wysokość: 3 900 mm, wysokość z kabiną: 4 010 mm, silnik wysokoprężny SW 400, pojemność silnika: 6 540 ccm, moc silnika: 73,5 kW przy 2200 obr/min, barwa: czerwony, rok budowy: 1990, na wyposażeniu brak hedera.

Suma oszacowania: 24.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 18.375,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 2.450,00 zł.  

 2. Ciągnik rolniczy URSUS C 360 z kabiną, rok prod. 1987,nr identyfikacyjny: 591712, wskazanie licznika: 2605 mtg, kolor powłoki oraz rodzaj lakieru: żółty 1-warstwowy akrylowy, rozstaw osi: 2172 mm, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika: 3120 ccm, moc silnika: 38 kW ( 52 KM), liczba i układ cylindrów: 4 rzędowy, instalacja elektryczna i blacharka do naprawy, oświetlanie zewnętrzne uszkodzone – do wymiany.

Suma oszacowania: 9.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 6.975,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 930,00 zł.  

 3. Ciągnik rolniczy URSUS C 4011 z kabiną, rok prod. 1972,nr identyfikacyjny: brak danych, kolor: szary, masa własna: 2100 kg, długość całkowita: 3250 mm, wysokość bez kabiny: 1620 mm, wysokość z kabiną: 2125 mm, typ silnika: S-4011, pojemność silnika: 3120 ccm, moc silnika: 31 kW, wycieki oleju z silnika, instalacja elektryczna do wymiany.

Suma oszacowania: 4.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 3.000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 400,00 zł.  

 Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 075 644 81 53.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

Licytacje nieruchomości

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00025661/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa 11, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00025661/2 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 19/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 199/16 o powierzchni 0,0238 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00024207/5. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na III kondygnacji – ostatniej, tj. na poddaszu trzykondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej w zabudowie zwartej, wzniesionej w połowie XIX wieku. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 86,90 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 18,32 m2. Mieszkanie dwustronne, narożne, układ funkcjonalny w większości rozkładowy, jeden pokój połączony z otwartą kuchnią. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Tadeusza i Jadwigi Burdzy.

 Suma oszacowania wynosi 186.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 Licytacja 2

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00041391/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 115/3 o powierzchni 0,0349 ha oraz działki nr 115/4 o powierzchni 0,1125 ha położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Nowogrodziec, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00041391/6 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 115/3 i 115/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa. Dojazd do działek drogą gruntową, aktualnie porośnięta trawą i wykorzystywana sporadycznie, głównie przez sprzęt rolniczy. Nieruchomość nie jest uzbrojona, położona w sąsiedztwie działek z dostępem do sieci energii elektrycznej i wodociągów.

 Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Tadeusz i Jadwiga Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

 Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność Ryszarda Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.562,50zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

 Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 25.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.125,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

  Licytacja 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032401/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza  licytacja

nieruchomości zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-folwarcznym położonej w granicach działek nr ew. 920/4, 920/5, 921/1, 921/2, 921/3 o łącznej powierzchni 78199 m2 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka, pow. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00032401/4 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta została ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz teren lasów i zadrzewień. W skład zespołu pałacowo-folwarcznego składają się następujące budynki: pałac, stary dwór – zamieszkiwany ( z decyzją PINB z dnia 24-06-2013r. o wyłączeniu z użytkowania ), kuźnia z częścią mieszkalną zamieszkiwaną, obora – nieużytkowana, obora I – nieużytkowana, obora II – nieużytkowana, stajnia – zruinowana, pawilon parkowy – zruinowany. Uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon. Na działkach nr 920/4 oraz 921/2 – wody płynące. Zespół pałacowo-folwarczny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3501/527/Lw dniu 22-11-1977r., pawilon ogrodowy został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3171/1312 w dniu 11-05-1965r. park został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3173/516/L w dniu 13-05-1977r. Zespół pałacowo- folwarczny znajduje się z północnej części najstarszej wsi na terenie powiatu bolesławieckiego powstałej między rokiem 1210 a 1259 w pobliżu trasy kolejowej Węgliniec – Wrocław, na południe od autostrady A4, w bliskości dużego kompleksu leśnego.

Budynek pałacu powstał prawdopodobnie w I połowie XIX w. i przebudowany został pod koniec lub na początku XX w. ( dobudowano skrzydło wschodnie, zmieniono układ komunikacyjny dawnego korpusu głównego, do którego wejście główne pierwotnie mieściło się w elewacji południowej). Z czasów ostatniej przebudowy pochodzi wspaniała okrągła nakryta kopułą i marmurowa klatka schodowa. Kubatura: 13826 m3 ( z piwnicami ), powierzchnia użytkowa 1140 m2, przeznaczenie pierwotne: rezydencja magnacka, użytkowanie obecne: obekt nieużywany – częściowo zdewastowany. Na rzucie litery L, 2,5 – traktowy korpus główny z 2 ryzalitami ( skrzydłami ) od południa. Okrągła sień główna dostępna wejściem ( portykiem ) od strony wschodniej. Między ryzalitami – taras. Bryła pałacu składa się z 2 prostopadłościanów nakrytych dachem 4-spadowym, ryzality z dachami 2-spadowymi, kryty dachówką – karpiówką podwójnie w łuskę. Fundamenty i ściany kamienno- ceglane otynkowane na zaprawie wapiennej. W piwnicy i w pomieszczeniach wyższych kondygnacji stropy płaskie, drewniane z podsufitką, niektóre z fasetą i sztukateriami.Sień główna z kopułą, posadzka lastrikowa z mozaikową rozetą w środku, ułożoną z kostek ceramicznych o motywie stylizowanej wici roślinnej. Sień cylindryczna, jednoprzestrzenna, obejmująca wszystkie kondygnacje, nakryta kopułą przeszkoloną u szczytu. W suficie obejścia dekoracja stiukowa, składająca się z konsolek z liściem akantu, wieńca i orła.

Dwór z roku 1701 stanowi budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami o powierzchni zabudowy 450 m2. W budynku są instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie indywidualne. Decyzją nr 52/2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu z dnia 24-06-2013r. wydał nakaz wyłączenia z użytkowania budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze w Tomaszowie Bolesławieckim nr 150 w granicach działki nr 920/5.

Obora w zasadniczym zarysie kompleksu folwarcznego o powierzchni użytkowej: 1472 m2 ( kubatura: 4411 m3 ) jednokodygnacyjna z dwukondygnacyjnym strychem, z cegły, fragmentarycznie kamień polny na zaprawie wapiennej, stropy i sufity proste, nałożone na matę trzcinową., kamienne posadzki i koryta.

Obora z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 1264 m2 ( kubatura: 7431 m3 ) obecnie obiekt nieużywany, część mieszkalna zajmuje 1/10 całości wydłużonego prostokąta, zasadnicza część obory podzielona wzdłuż na cztery trakty i jedenaście i pół przęseł. Bryła jednolita z nie wyróżniającą się częścią mieszkalną, 2-kondygnacyjna ze strychem, dwie środkowe części obory z otwartą więźbą, wewnątrz wysokość równa wysokości dachu.

Obora II o powierzchni użytkowej 1158 m2 ( kubatura: 5584 m3 ) obecnie nieużytkowana, usytuowana w zasadniczym kompleksie folwarku. Budynek jednokondygnacyjny, dwie kondygnacje strychu, wysokość dachu i parteru prawie równe. Wyraźnie wyodrębniona obora wyższa od pozostałej części – podpartej od wsch. dwoma potężnymi, równoległymi do linii fasad skośnymi przyporami. Dach dwuspadowy.

Stajnia przyległa do dworu o powierzchni użytkowej 631 m2 ( kubatura: 3208 m3 ) z wydzielonymi dwoma częściami głównymi w stosunku 1:3, obecnie obiekt nieużywany – w stanie katastrofy budowlanej.

Chlewnia z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 326 m2 ( budynek mieszkalny ) i 895m2 ( chlewnia ). Kubatura: 1628 m3 – budynek mieszkalny, 3590 m3 – chlewnia. Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z dwoma kondygnacjami poddasza ( w tym jedno mieszkalne ). Dach dwuspadowy. Chlewnia i łącznik jednokondygnacyjne. Chlewnia i łacznik nakryto blachą kładzioną na zakładkę. Instalacje w części mieszkalnej: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, ogrzewanie – piece kaflowe, piec kuchenny pod płytą. Stan techniczny części mieszkalnej – zadawalający.

Kuźnia z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 255 m2 ( kubatura: 975 m3 ) dwukondygnacyjna, wysunięta poza zarys kompleksu folwarcznego. Stan techniczy zadawalający, instalacje : elektryczna, odgromowa, ogrzewanie- piec kaflowy, piec kuchenny pod płytą.

Pawilon parkowy 1-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 89 m2 z dodatkową kondygnacją strychową ( kubatura: 517 m3 ) posadowiony na niskim, mało wyróżnionym cokole, nakryty dachem naczółkowym. Podstawowe wnętrze jednoprzestrzenne z dzwiami głównymi, oświetlone z każdej strony 3 oknami.

 

Suma oszacowania wynosi 1.198.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 898.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

   Licytacja 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00007102/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi w obrębie działki ewidencyjnej nr 480 o powierzchni 6,14 ha położonej w miejscowości Milików Kolonia nr 6, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00007102/4. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w latach 70-tych XX wieku obejmuje 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki oraz korytarze. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 135,50 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną ( do szamba bezodpływowego ), brak instalacji c.o., ogrzewanie z pieca kuchennego. Nieruchomość stanowi własność Jana Sikory.

 Suma oszacowania wynosi 245.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie można przeglądać w kancelarii operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

   Licytacja 5

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003364/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 druga licytacja

 nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem oraz budynkami gospodarczymi. Zabudowa położona jest w części działki nr 15/4 o pow. 0,1700 ha, pozostałą część działki stanowią grunty orne o pow. 1,3600 ha ( klasa RV o pow. 0,6500 ha i klasa RVI o pow. 0,7100 ha ). Cała nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Wieś 26 gmina Bolesławiec.

Dom mieszkalny składa się z parteru, piętra oraz poddasza użytkowego. Na parterze znajduje się: przedsionek, korytarz, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze budynku znajduje się: korytarz, dwa pokoje, kuchnia oraz łazienka z wc. Na poddaszu użytkowym znajduje się: korytarz, dwa pokoje oraz wc. Cała powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ( bez piwnic) wynosi 160,00 m2. W skład budynków gospodarczych wchodzi: budynek inwentarski o pow. 68 m2; oraz stodoła o pow. 135 m2.

Na działce znajdują się ruiny budynku mieszkalnego niemieckiego i fragmenty silosu betonowego które pominięto w wycenie. Dla w/w nieruchomości SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00003364/0 . Nieruchomość stanowi własność dłużnika Stanisława Hapłyk

 Suma oszacowania wynosi 121.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81.067,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie można przeglądać w kancelarii operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 Licytacja 6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003945/7 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 nieruchomości zabudowanej poniemieckim budynkiem mieszkalno-gospodarczym i stodołą znajdującej się na działce nr 315/2 położonej w miejscowości Milików nr 77, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003945/7. Działka zabudowana nr 315/2 o powierzchni 0,3467 ha przylega do potoku i składa się z następujących użytków: tereny mieszkaniowe B ( pow. 0,2740 ha ), pastwiska trwałe PsIII ( pow. 0,0567 ha ), grunty orne RIVa ( pow. 0,0160 ha ). Działka uzbrojona w wodę i energię elektryczną, brak kanalizacji i gazu sieciowego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-spodarczego wynosi 165 m2, w tym części mieszkalnej 63 m2. Część mieszkalna i gospodarcza kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Stan techniczy budynku gospodarczego ( stodoły ) o powierzchni zabudowy 87,5 m2 został oceniony na dobry. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Roberta Sztylka.

 Suma oszacowania wynosi 48.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.525,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.870,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 Licytacja 7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00034006/9 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się 

pierwsza licytacja 

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 ( nieruchomości lokalowej ) znajdującego się na I piętrze o powierzchni użytkowej 47,30 m2 ( kuchnia, 2 pokoje, łazienka z wc ) położonego w miejscowości Modła nr 89, gm. Gromadka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034006/9 . Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 22/100. Ogrzewanie: piec kaflowy w pokoju i piec kuchenny w kuchni. Nieruchomość stanowi własność Urszuli Pinkowski.

UWAGA: Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością osobistą polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej.

Suma oszacowania nieruchomości bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 42.400,00zł .

Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 24.000,00zł .

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.400,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 Licytacja 8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00039800/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza li cytacja

 prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Karola Miarki 21D, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00039800/0 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 254/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 37/6 o powierzchni 0,1498 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1B/00038356/5. Lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,07 m2. Mieszkanie narożne, dwustronne, układ funkcjonalny przechodni wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewania elektryczne. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Antoniego i Anny Jaskot.

 Suma oszacowania wynosi 90.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy Komornik Sądowy

Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar

 

 

104378-75940-415_255_1